Krönika: "Många lever i tron om att fiskar inte kan känna smärta, rädsla eller stress"

Krönika: "Många lever i tron om att fiskar inte kan känna smärta, rädsla eller stress"

Fiskar värderas ofta lägre än andra djur, och många lever i tron om att fiskar inte kan känna smärta, rädsla eller stress. Detta är givetvis en vanföreställning - fiskar har både ett centralt nervsystem och nociceptorer som reagerar på signaler om smärta.

Fiskeindustrin är brutal, och det dödas fler fiskar för konsumtion och animalieproduktion än något landlevande djur. Trots detta så synas fiskeindustrin sällan annat än ur ett miljömässigt perspektiv.

Enbart i Sverige fångas det varje år omkring 19 miljarder vilda fiskar, varav 5 miljarder fiskar äts av människan och 14 miljarder används för foder åt andra djur. Utöver detta finns det ett hundratal fiskodlingar i landet. Djurens Rätt har gjort beräkningar som visar att en person som äter en animalisk kost dödar 2000 fiskar per år, när de fiskar som dödas för att bli foder åt andra djur i animalieproduktionen räknas med.
 

Det blir allt vanligare med fiskodlingar istället för viltfångad fisk, bland annat på grund av utfiskning. En stor del av fiskarna som föds upp i fiskodlingarna får dock viltfångad fisk som föda, och då viltfångade fiskar oftast är små, och eftersom fisken hålls i fiskodlingen mellan två till fem år innan den slaktas så går det ändå åt väldigt stora mängder viltfångad fisk. I fiskodlingarna hålls ensamlevande rovfiskar ihop med ett tio- till hundratal andra fiskar på liten yta, levnadsmiljön är stimulansfattig och trängseln leder till sjukdomar, slagsmål och beteendestörningar.

nguy-n-linh-35381.jpg

Det sker många djurförsök på fiskar. Däribland har det gjorts plågsamma försök där det sprutat in ättiksyra och gift från bin i läpparna på laxöringar. Fiskarnas hjärtfrekvens ökade upp till 30 procent, de började röra sig ryckigt och de försökte gnugga läpparna mot glaset.

Fiskar är kännande individer. Fiskar vill inte bli experimenterade på, de vill inte få en krok igenom käken för människans så kallade sportnöjes skull och de vill inte födas upp i fiskodlingar och behöva trängas med hundratals andra fiskar på liten yta. Det ligger givetvis inte i fiskens eller något annat djurs intresse att dödas bara för att hamna på en tallrik och tillfredsställa någons smaklökar i fem minuter.

Gör ett aktivt och etiskt val och välj bort animalierna från din kost.

Ronja Pyyaho, debattör

Photo by Jakob Owens and Nguyễn Linh on Unsplash

Glöm inte följa oss på sociala medier:
Youtube
Instagram
Facebook